همیشه خانم ها به امر شریف «شرط و شروط تعیین کردن» مشغولن.
 
ولی حالا وقتشه که ما مردها هم تکلیف خودمون رو روشن کنیم…
 خانوما توجه کنن: اینها قانون های ما هستن؛
 
 
توجه بفرمایید که همه قانون ها شماره «۱» هستن!
 
۱- اگه فکر می کنین چاقین خب حتماً هستین دیگه. چرا باز می پرسین؟!
 
۱- اگه از حرف ما ۲ تا برداشت می کنین و یکیش شما رو عصبانی یا غمگین می کنه، پس منظور ما این یکی نبوده، اون یکی بوده!
 
۱- یا از ما بخواهید یه کاری براتون بکنیم، یا بهمون بگید چطوری باید انجامش بدیم. نه هر دو تاش با هم! اصلاً اگه شما بهتر می دونید که چطور باید انجام بشه، چرا خودتون انجام نمی دین؟!
 
۱- اگه خیلی احساس میکنین که حتماً باید یه حرفی رو بزنین، حداقل تا آگهی بازرگانی تلویزیون صبر کنین. نه وسط فیلم!
 
۱- کریستف کلمب از کسی آدرس نپرسید. ما هم نمی پرسیم!
 
ادامه مطلب رو از دست ندید...

.

۱-با شما خرید کردن ورزش نیست. ما هم دوست نداریم فکر کنیم که هست!
 
۱- گریه کردن یعنی باج خواستن!
 
۱-هر چیزی که می خواهید درست بگید. بذارید درست روشنتون کنیم؛ با گوشه زدن به جایی نمی رسین. با کنایه زدن به جایی نمی رسین. با حرفای مبهم به جایی نمی رسین. صاف و پوست کنده بگین چه مشکلی دارین!
 
۱- هیچ اشکالی نداره اگه سوال های ما رو فقط با «بله» و «خیر» جواب بدین. خیلی هم خوشحال میشیم!
 
۱- بی زحمت فقط وقتی مشکلتون رو پیش ما بیارین که بخواهین ما حلش کنیم. ما فقط مشکل حل کردن بلدیم. اگه همدردی می خواهید برید پیش بقیه خانم ها!
 
۱- اگه برای ۱۷ ماه متوالی سردرد دارید، یه چیزیتون میشه. خودتونو به دکتر نشون بدین!
 
۱- چیزایی که ۶ ماه پیش گفتیم رو توی دعوای امروز علیه خودمون استفاده نکنین. چون ما فقط حرفای تا هفته پیش یادمونه!
 
۱- ما مردا فقط اسم ۱۶ تا رنگ رو بلدیم!
 
۱- اگه ما پرسیدیم «چی شده؟» و شما گفتین «هیچی»، ما هم فرض می کنیم چیزیتون نیست. البته میدونیم که یه چیزیتون هست، ولی به دردسرش نمی ارزه!
 
۱- اگه یه چیزی میگین ولی نمی خواهین جوابشو بشنوین، پس ما هم یه جوابی می دیم که نخواهید بشنوید!
 
۱- وقتی می خواهیم با هم بریم بیرون، هر چی که بپوشین خوبه. به جون خودمون راست می گیم!
 
۱- لباساتون کافیه!
 
۱- کفشاتون هم خیلی زیاده!
 
۱- اندام ما خیلی هم متناسبه. خپل هم خیلی خوبه!