اگر یک قورباغه را بردارید و داخل یک ظرف آبجوش بیندازید قورباغه چه کار میکند؟

جواب : بیرون میپرد! در واقع قورباغه فوراْ به این نتیجه میرسد که لذتی در کار نیست و باید برود!

حالا اگر همین قورباغه یا یکی از فامیلهایش را بردارید و داخل یک ظرف آب سرد بیندازید و بعد ظرف را روی اجاق بگذارید و به تدریج به آن حرارت بدهید قورباغه چه کار میکند؟

جواب : استراحت میکند… چند دقیقه بعد به خودش میگوید: ظاهراْ  آب گرم شده است و تا چشم به هم بزنید یک قورباغه آب پز آماده است.

نتیجه اخلاقی داستان، در ادامه مطلب....

.

زندگی به تدریج اتفاق می افتد. ما نیز میتوانیم مثل قورباغه داستانمان ابلهی کنیم و به گرمای تدریجی آب عادت کنیم و وقت را از دست بدهیم و ناگهان ببینیم که کار از کار گذشته است . همه ما باید نسبت به جریانات زندگی مان آگاه و بیدار باشیم.

سؤال؟ اگر فردا صبح از خواب بیدار شوید و ببینید که بیست کیلو چاق شده اید نگران نمیشوید؟

پاسخ: البته که میشوید! حتی سراسیمه به بیمارستان تلفن میزنید :الو ، اورژانس، کمک،کمک، من چاق شده ام !

اما اگر همین اتفاق به تدریج رخ بدهد، یک کیلو این ماه، یک کیلو ماه آینده و … آیا باز هم همین عکس العمل را نشان میدهید؟

البته که نه! با بی خیالی از کنارش میگذرید.

برای کسانی که  ورشکسته میشوند ، اضافه  وزن می آورند یا طلاق میگیرند یا آخر ترم مشروط  میشوند، این حوادث دفعتاً اتفاق نمی افتد. یک ذره امروز، یک ذره فردا و سرانجام یک روز هم انفجار و سپس میپرسیم: چرا این اتفاق افتاد؟

زندگی ماهیت انبارشوندگی دارد. هر اتفاقی به اتفاق دیگر افزوده میشود، مثل قطره های آب که صخره های سنگی را میفرساید.

اصل قورباغه ای به ما هشدار میدهد که مراقب شرایطی که به آن عادت میکنید باشید!

ما باید هر روز این پرسش را برای خود مطرح کنیم: به کجا دارم می روم؟ آیا من سالمتر، مناسبتر، شادتر و ثروتمندتر از سال گذشته ام هستم؟

و اگر پاسخ منفی است بیدرنگ باید در کارهای خود تجدید نظر کنیم.

خلاصه کلام

شاید این نکته رعب انگیز باشد، اما واقعیت این است که هیچ ثباتی در کار نیست یا باید به جلو پیش بروید یا بلغزید و پایین بیفتید.

 

برگرفته از کتاب ارزشمند آخرین راز شاد زیستن نوشته آندره متیوس